บริการ

บริการ อสังหาริมทรัพย์ทางบริษัทฯมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์โดยพาะซึ่งสามารถทำให้ บรรลุเป้าหมายของลูกค้าได้ เป็นอย่างดี

  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะขายหรือให้เช่าคอนโด / กำหนดเป้าหมายของการตลาด / กำหนดกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มลูกค้า/กำหนดเป้าหมายของการวิจัยตลาด
  • วางแผนการขาย ออกแบบและการทำโฆษณา
  • มีผู้เชี่ยวชาญทางการด้านขาย การติดตามลูกค้า และการแปลทั้งในจีนและในประเทศไทย
  • จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ทาง Website และการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ Digital Marketing
  • การติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • ต้อนรับและรับรองลูกค้า
  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • บริการหลังการขาย
  • บริการทำ Marketing Research