เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี.โอ.อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2557 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน .บริษัทฯมีความมุ่งมั่น และพัฒนาในการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเพิ่มช่องทางในการบริการให้แก่ลูกค้าทุกระดับ

วิสัยทัศน์ (Vision )

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ภารกิจ (Mission)

บริษัทฯมีการพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมีมาตรฐานสากลในด้านการขาย,การวางแผน,การวิจัย และการบริการต่างๆ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้ครบทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

พัฒนาองค์กรให้มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์บนพื้นฐานแห่งความซื่อตรง น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ ในการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ

ปัจจัยความสำเร็จ

บริษัทฯมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการขาย การวางแผน การวิจัย และการบริการลูกค้าในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทำให้บริษัทฯบรรลุเป้าหมายในการบริการลูกค้าได้ทุกระดับ